Včeličky

Miroslava Filgasová

Paní učitelka

Petra Masaříková

Paní učitelka

Bc. Kateřina Machová

Asistentka pedagoga

Popis třídy

Třída Včeliček je určena dětem ve věku 4-5 let. Třídu Včeliček navštěvuje 21 dětí, z toho je 12 děvčat a 9 chlapců.

Děti jsou vedeny k citlivému a empatickému chování, aby se ve třídě vytvořila příjemná, klidná a podnětná atmosféra k učení. Jsou motivovány k vzájemné toleranci a ohleduplnosti.

Děti se hravou formou věnují činnostem a aktivitám, které přispívají k rozvoji jejich osobnosti. S dětmi si společně povídáme, hrajeme, objevujeme, zkoumáme, poznáváme, tvoříme, malujeme, kreslíme, tancujeme, zpíváme.

Hračky a pomůcky jsou přizpůsobeny věku dětí. Ve třídě Včeliček také dodržují pravidla a rituály.

A v novém školním roce 2023/2024 se těšíme na společné zážitky a dobrodružství!

Báseň třídy

Tvrdila mi malá včelka,

že jsem malý, ona velká.

Jak to vlastně včelka myslí,

co to plácá za nesmysly?

Já jsem přeci velký dost,

rostu mámě pro radost.

Organizace dne ve třídě Včeličky

6:00 –  8:15

 • scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí

8:15 –  8:25

 • ranní cvičení, relaxační cvičení, jóga

8:25 –  8:45

 • hygiena, ranní svačina

8:45 –  9:30

 • didakticky zacílené činnosti
 • záměrné i spontánní učení ve skupinkách a individuálně
 • jazykové chvilky
 • smyslové hry
 • logopedická prevence

9:30 – 11:15

 • příprava na pobyt venku
 • pobyt venku

11:15 – 12:00

 • hygiena
 • oběd

12:00 – 14:10

 • hygiena
 • odpočinek
 • poslech pohádek, relaxační hudby
 • náhradní nespací aktivity

14:10 – 14:40

 • hygiena
 • pohybová chvilka
 • svačina

14:40 – 16:30

 • odpolední zájmové činnosti, dle zájmu dětí pokračování didakticky

Od 7.00 hodin mají děti k dispozici ovoce a pití.

Děti se samy obsluhují v jídelně při svačině, samy si určují porci, mohou si namazat chleby, přidávat jídlo, samy si odnášejí nádobí. Dětem je ponechána doba na klidné jídlo. Denně je určována „službička“.

Za příznivého počasí jsou činnosti ihned po svačince přenášeny na školní zahradu i po odpol. odpočinku.

MŠ KomenskéhoUherské Hradiště

© 2024, MŠ Komenského

Vytvořil WideWeb s.r.o.