Berušky

Lenka Slámová

Vedoucí učitelka

Bc. Pavlína Grebeňová

Paní učitelka

Blanka Rokytová

Asistentka

Co nás čeká

Popis třídy

Třída "Berušek" je určena dětem ve věku 5 až 7 let. V naší třídě je zapsáno 20 dětí, z toho 11 holčiček a 9 chlapců. Ve třídě dětem nabízíme spoustu činností a her. V nabídce mají dostatečné množství stavebnic, skládanek, vzdělávacích pomůcek, hraček, knih, ale i stolních her, které je nejen rozvíjí, ale také se prostřednictvím nich snažíme prohlubovat kamarádské a pozitivní vztahy ve třídě tak, aby nám zde bylo společně hezky.

Třídní hymna Berušek

Je to pravda, na mou duši,

všem beruškám tečky sluší.

Hodně smíchu napovídá,

že nás tu je plná třída.

Berušky, berušky, neposedí chvíli,

létají, běhají a tělíčko sílí

Organizace dne ve třídě Berušky

6:00 – 8:30

 • scházení dětí
 • ranní hry dle volby a přání dětí

8:30 -  8:45

 • ranní cvičení
 • relaxační cvičení
 • jóga

8:45 – 9:00

 • hygiena
 • ranní svačina

9:00 – 9:45

 • didakticky zacílené činnosti záměrné i spontánní učení ve skupinkách a individuálně
 • jazykové chvilky
 • smyslové hry
 • logopedická prevence

9:45 – 11:45

 • příprava na pobyt venku
 • pobyt venku
 • hygiena
 • oběd

11:45 – 12:30

 • hygiena
 • oběd

12:30 – 14:10

 • hygiena
 • odpočinek
 • poslech pohádek
 • relaxační hudby
 • náhradní nespací aktivity

14:10 – 14:40

 • hygiena
 • svačina
 • pohybová chvilka

14:40 – 16:30

 • odpolední zájmové činnosti, dle zájmu dětí pokračování didaktickycílených činností
 • pohybové chvilky
 • zájmové kroužky

Od 7.00 hodin mají děti k dispozici ovoce a pití.

Děti se samy obsluhují v jídelně při svačině, samy si určují porci, mohou si namazat chleby, přidávat jídlo, samy si odnášejí nádobí. Dětem je ponechána doba na klidné jídlo. Denně je určována „službička“.

Za příznivého počasí jsou činnosti ihned po svačince přenášeny na školní zahradu i po odpol. odpočinku.

MŠ KomenskéhoUherské Hradiště

© 2024, MŠ Komenského

Vytvořil WideWeb s.r.o.