Motýlci

Miroslava Rožková

Paní učitelka

Bc. Veronika Sádecká

Paní učitelka

Bc. Vendula Nožičková

Asistentka

Popis třídy

Ve třídě Motýlků je zapsáno 25 dětí, z toho 14 chlapců a 11 děvčat a jsou zde nejmladší děti ze školky. Tuto třídu navštěvují tedy děti, které jsou v mateřské škole poprvé a teprve si zvykají na režim a řád v mateřské škole. Hlavním cílem je pomoci dětem, aby si zvykly na nové kamarády a svoje paní učitelky. Některé děti ze třídy již školku navštěvovala a má základní návyky, dovednosti a znalosti. Přesto je nutné se zaměřit na novou adaptaci dětí a na soužití se skupinou z minulého roku, na prohlubování návyků a dovedností, získávání nových zkušeností.

Třída motýlků se nachází v 1. patře a slouží dětem nejen jako herna, ale také slouží k odpolednímu odpočinku. Je přizpůsobena tak, aby děti měly dostatek podnětů pro výtvarné, hudební, literární, pohybové a další tvořivé aktivity. Vzhledem k věku dětí je většina činností s dětmi realizována v menších nebo větších skupinkách a musí být svojí délkou a náročností přizpůsobená možnostem a schopnostem dětí. Dětem dopřáváme spoustu pohybu, a to jak při ranním cvičení, tak během spontánních her v herně nebo při příznivém počasí na školní zahradě. Během celého roku nás čeká s dětmi spoustu aktivit, které se budou konak jak v MŠ, tak i mimo ni. Velmi se těšíme na společné akce konané spolu s rodiči.

Budeme se snažit o to, aby děti poznávaly okolní svět a všímaly si toho, co pěkného v něm najdou. Naším cílem je dětem tuto cestu ukázat, obohatit, pomoci jim najít si své místo mezi ostatními, nabídnout příležitost, prožitky a zkušenosti, které je připraví na roli předškoláka. Svým výchovně vzdělávacím působením budeme podporovat dětskou zvídavost a touhu objevovat.

Co se učíme ve třídě Motýlků

 1. POSTUPNÉ ZVLÁDÁNÍ SEBEOBSLUHY
 • Sundávání a postupně nandávání bačkůrek a bot
 • Sundávání a postupně i navlékání kalhot (punčocháčů, ponožek)
 • Postupné svlékání trička, mikiny ....
 • Oblékání trička, mikiny přes hlavu s dopomocí
 • S dopomocí oblékání bundy, čepice, rukavice ....
 • Poznávání svého oblečení
 • Otáčení si oblečení s dopomocí na líc, rovnání si oblečení
 • S dopomocí si nalít pití, dojít si pro pečivo, ovoce nebo zeleninu a vybrat si podlé své chuti, odnést po sobě nádobí a uklidit ho na správné místo
 1. HYGIENICKÉ NÁVYKY
 • Spolehlivě poznat svou potřebu na použití WC
 • Učit se svléknout na WC tak, aby nedošlo k ušpinění oblečení
 • Umět samostatně použít WC
 • Obléci se s dopomocí, později samostatně po použití WC
 • Správné umytí rukou vždy po jejich ušpinění, po použití WC, před jídlem (pustit samostatně vodu, namočit si ruce, použít mýdlo, namydlit si ruce, omýt špínu z rukou, opláchnout vodu mýdlo se špínou z rukou, otřít si mokré ruce)

ADAPTACE NA PROSTŘEDÍ A REŽÍM MATEŘSKÉ ŠKOLY

 • Postupná adaptace podle individuálních potřeb a zvyklostí každého individuálního dítěte
 • Postupné seznamování s režimem mateřské školy

Básničky

Aby nám šlo uložení hraček zvesela, tak si pomáháme říkankou:

Uklízíme ať to máme, všechno na své místo dáme.

Kam to patří to já vím, ostatním rád poradím.

Až sem zítra přijdeme, ať vše zase najdeme.

A ráno, když si přijdeme hrát, umíme se přivítat:

Dobré ráno, dobrý den, popřejeme si hezký den.

Společně si budeme hrát, zpívat, kreslit, povídat.

Budeme se mít všichni rádi, protože jsme kamarádi.

A největší radost máme, když se na školní zahradě potkáváme. A když se nám sluníčko schová za mráčky jdeme na procházku, nebo se podívat na vláčky.

Organizace dne ve třídě Motýlci

6:00 –  8:15

 • scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí

8:15 –  8:25

 • ranní cvičení, relaxační cvičení, jóga

8:25 –  8:45

 • hygiena, ranní svačina

8:45 –  9:30

 • didakticky zacílené činnosti
 • záměrné i spontánní učení ve skupinkách a individuálně
 • jazykové chvilky
 • smyslové hry
 • logopedická prevence

9:30 – 11:15

 • příprava na pobyt venku
 • pobyt venku

11:15 – 12:00

 • hygiena
 • oběd

12:00 – 14:10

 • hygiena
 • odpočinek
 • poslech pohádek, relaxační hudby
 • náhradní nespací aktivity

14:10 – 14:40

 • hygiena
 • pohybová chvilka
 • svačina

14:40 – 16:30

 • odpolední zájmové činnosti, dle zájmu dětí pokračování didakticky

Od 7.00 hodin mají děti k dispozici ovoce a pití.

Děti se samy obsluhují v jídelně při svačině, samy si určují porci, mohou si namazat chleby, přidávat jídlo, samy si odnášejí nádobí. Dětem je ponechána doba na klidné jídlo. Denně je určována „službička“.

Za příznivého počasí jsou činnosti ihned po svačince přenášeny na školní zahradu i po odpol. odpočinku.

MŠ KomenskéhoUherské Hradiště

© 2024, MŠ Komenského

Vytvořil WideWeb s.r.o.