Světlušky

Mgr. Eliška Chrástková Kohelová

Paní učitelka

Bc. Miroslava Gregorová

Paní učitelka

Co nás čeká

Popis třídy

Třída Světlušky je určena pro děti v předškolním věku s celkovým počtem 24 žáků, z nichž 11 jsou dívky a 13 chlapců. Ve třídě nabízíme širokou škálu aktivit, které podporují učení a rozvoj dětí. Navíc během roku organizujeme sportovní aktivity, které zahrnují plavání, bruslení, tenis, gymnastiku a fotbal. Tyto aktivity nejen rozvíjejí pohybové dovednosti dětí, ale také podporují zdravý životní styl a týmovou spolupráci.

Jedním z důležitých aspektů naší třídy je také spolupráce s rodiči. Pravidelně pořádáme edukační setkání a aktivity, na kterých se rodiče mohou aktivně podílet a spolupracovat s námi na vzdělávání svých dětí. Tím vytváříme silnou spojitost mezi domovem a školou a společně pracujeme na podpoře růstu a rozvoje každého dítěte ve třídě Světlušky.

Báseň třídy

Dobré ráno, dobrý den,

popřejeme si hezký den.

budeme si spolu hrát,

zpívat, kreslit, malovat.

Budeme se mít všichni rádi,

protože jsme kamarádi.

Organizace dne ve třídě Světlušky

6:00 – 8:00

 • scházení dětí
 • ranní hry dle volby a přání dětí

8:00 -  8:45

 • ranní cvičení
 • relaxační cvičení
 • jóga

8:45 – 9:00

 • hygiena
 • ranní svačina

9:00 – 9:45

 • didakticky zacílené činnosti záměrné i spontánní učení ve skupinkách a individuálně
 • jazykové chvilky
 • smyslové hry
 • logopedická prevence

9:45 – 11:45

 • příprava na pobyt venku
 • pobyt venku
 • hygiena
 • oběd

11:45 – 12:30

 • hygiena
 • oběd

12:30 – 14:10

 • hygiena
 • odpočinek
 • poslech pohádek
 • relaxační hudby
 • náhradní nespací aktivity

14:10 – 14:40

 • hygiena
 • svačina
 • pohybová chvilka

14:40 – 16:30

 • odpolední zájmové činnosti, dle zájmu dětí pokračování didakticky zacílených činností
 • pohybové chvilky
 • zájmové kroužky

Od 7.00 hodin mají děti k dispozici ovoce a pití.

Děti se samy obsluhují v jídelně při svačině, samy si určují porci, mohou si namazat chleby, přidávat jídlo, samy si odnášejí nádobí. Dětem je ponechána doba na klidné jídlo. Denně je určována „službička“.

Za příznivého počasí jsou činnosti ihned po svačince přenášeny na školní zahradu i po odpol. odpočinku.

MŠ KomenskéhoUherské Hradiště

© 2024, MŠ Komenského

Vytvořil WideWeb s.r.o.