STRAVNÉ

Vnitřní předpis č.2/2022

Stanovení výše plateb stravného

Stanovení výše finančních limitů na nákup potravin (plateb stravného) v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) od 1. 9. 2022.Stravování dětí věkové skupiny do 6 let Mateřské školy, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943

 • Přesnídávka: 11,- Kč
 • Oběd: 25,- Kč
 • Svačina: 9,- Kč

Stravování dětí věkové skupiny 7 – 10 let Mateřské školy, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943

 • Přesnídávka: 11,- Kč
 • Oběd: 27,- Kč
 • Svačina: 9,- Kč

Stravování dětí věkové skupiny do 6 let Základní škola a Mateřská škola speciální, Uherské Hradiště

 • Přesnídávka: 11,- Kč
 • Oběd: 25,- Kč
 • Svačina: 9,- Kč
 • Režie: 8

Stravování zaměstnanců Mateřské školy, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943

 • Oběd: 42,- Kč
 • cena oběda = cena surovin - sníženo o příspěvek FKSP ve výši 10,- Kč

Stravování dospělých účastníků různých akcí pořádaných mateřskou školou.

 • Oběd: 106,- Kč

Stravování dětských účastníků různých akcí pořádaných mateřskou školou.


do 6 let                                  7- 10 let

 • Přesnídávka: 11,- Kč            Přesnídávka: 11,- Kč
 • Oběd: 25,- Kč                      Oběd: 27,- Kč
 • Svačina: 9,- Kč                    Svačina: 9,-Kč
 • Režie: 8,-Kč                         Režie:8,-Kč
Strávníci nemohou vyžadovat oběd, pokud vedení školy stanoví, že je školní jídelna mimo provoz.

Tento předpis platí s účinností od 1. 9. 2022 a tím se ruší předpis č.1/2021 z 11.8.2021


 

V Uherském Hradišti 29.8.2022                                                Bc. Ilona Močičková

ředitelka mateřské školy

MŠ KomenskéhoUherské Hradiště

© 2024, MŠ Komenského

Vytvořil WideWeb s.r.o.