MŠ Komenského

Mateřská škola je čtyřtřídní, třídy jsou heterogenní. Třídy nemají zvlášť místnost pro odpočinek, proto se v nich zároveň i odpočívá. Třídy jsou kryty parketami a kobercem, nabídkou přístupných hraček a koutů, děti zde zároveň i cvičí. Třídy jsou vybaveny dřevěným, účelným nábytkem, stolečky a židličkami. Schodiště je centrální pro všechny rodiče a děti. Je vyzdobeno v duchu výchovného programu dětskými pracemi. Tři šatny se nacházejí v suterénu budovy, jedna v přízemí. MŠ má svou vlastní jídelnu.

Naše mateřská škola nabízí:
  • Rodinné prostředí, plné pohody, úzkou spolupráci s rodiči
  • Profesionální a individuální přístup k dětem
  • Logopedickou prevenci, grafomotorickou průpravu
  • Předplaveckou výchovu, bruslení, tenis v rámci spolupráce se Sportovní akademií Slovácko
  • Výuka anglického jazyka
  • Sborový kroužek Skřivánek
  • Exkurze výlety, pobyty v přírodě, návštěvy kulturních zařízení

Historie vzniku české mateřské školy v Uherském Hradišti

V 19. století město Uherské Hradiště, ačkoliv se dosud nerozvinulo mimo obvod rozbořených bývalých hradeb, bylo násilně germanizováno. Germanizační úsilí tehdejších burgru sahalo i na dítka kolébce sotva odrostlé. Národnostní poměry byly takové, že české duše byly získávány za pár nových střevíců nebo kartonovou zástěru.

Tehdejší vlastenci S. Cetkovský, děkan a p. F. Soják účetní v rol. Záložně oba v Uherském Hradišti založili v r. 1885 českou mateřskou školu v jednom oddělení.

Tím ovšem boj o české dítě v Uh. Hradišti, metropole Slovácka, nebyl vybojován. Nebylo lehké chudým rodičům odolávati svodům německých zaměstnavatelů. Ale neumdlévající práce hrstky českých vlastenců přinesla toužebné výsledky.

Válečná léta r. 1914 – 1918 jakož i poválečná nedovolovala uskutečniti dávný plán postaviti mateřské škole novou budovu.

Teprve v r. 1933 postavila městská spořitelna ředitel Červinka nynější mateřskou školu.

Za mobilizace v roce 1938 byla mateřská škola připravena pro lazaret. Po mnichovském rozhodnutí poskytla útočiště okresnímu úřadu Slezska.

Nejsmutnější doba však pro mateřskou školu nastala, když budovu zabrala německá tajná státní policie „Gestapo“. Šest let trvalo panství nacistů a šest let vlál černý prapor SS.

V květnu 1945 dostala budova letecký zásah, polovina budovy byla zbořena. Po opravě budovy 15. prosince 1946 oslavila hradišťská mládež radostný návrat do své školy.

Tolik jen ve stručnosti z kroniky mateřské školy a zápisu tehdejší p. ředitelky – Zdeňky Horalové.

MŠ KomenskéhoUherské Hradiště

© 2024, MŠ Komenského

Vytvořil WideWeb s.r.o.